top

Informacje o RODO

Informacje o RODO

KOMUNIKAT PARAFII ŚW. MIKOŁAJA W LISZKACH W ZWIĄZKU Z PRZEPISAMI OCHRONY DANYCH

Szanowny użytkowniku,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym pragniemy zwrócić Twoją uwagę na kilka istotnych kwestii związanych z przetwarzaniem Twoich danych:

Parafia św. Mikołaja, Liszki 11, 32-060 Liszki przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających Serwis www.parafialiszki.pl oraz dokłada wszelkich starań, aby chronić zgromadzone w nim dane oraz wizerunek osób przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Administratorem danych Użytkowników Serwisu jest Parafia św. Mikołaja w Liszkach, zwana dalej: „Administratorem”. Inspektorem Ochrony Danych w Parafii św. Mikołaja w Liszkach jest Jakub Kwaśnik, e-mail: diod@diecezja.krakow.pl, kom. 794950741. Dane oraz wizerunek osób mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom kościelnym oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie odrębnych przepisów prawa. Informacje o Użytkownikach strony są przechowywane i przetwarzane przez Parafię św. Mikołaja w Liszkach z zachowaniem środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności przewidziane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo Autorskie.

Administrator gromadzi dane wyłącznie w celach:

-świadczenia usług drogą elektroniczną,

-pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług.

Administrator udostępnia wizerunek osób w celach związanych z relacjonowaniem wydarzeń Parafii św. Mikołaja oraz działalnością Księży w galeriach zdjęć oraz filmów Parafii św. Mikołaja w Liszkach

Administrator stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

W przypadku zgłoszenia wniosku o usunięcie Pani/Pana danych osobowych i/lub zdjęć z Serwisu, Administrator dokona ich usunięcia bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez Panią/Pana takiego wniosku. Zebrane dane nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Użytkownikowi Serwisu przysługują następujące prawa odnośnie przetwarzania jego danych osobowych:

-prawo dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych,

-prawo do sprostowania danych,

-prawo do usunięcia danych,

-prawo do wniesienia skargi do organów właściwych ze względu na ochronę danych osobowych,

-prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

-prawo do bycia zapomnianym.

Oświadczenia i wszelkie korespondencje w zakresie danych osobowych oraz naruszenia prawa do wizerunku proszę kierować na adresy email: kontakt@parafialiszki.pl lub w formie pisemnej, na adres siedziby Administratora: Parafia św. Mikołaja, Liszki 11, 32-060 Liszki z dopiskiem „ochrona danych osobowych”/ „ochrona wizerunku”.