top

Służba liturgiczna

Służba liturgiczna


„Chłopcy z chrześcijańskiej rodziny chętnie biorą udział
w służbie liturgicznej naszej wspólnoty parafialnej”


Ważną wspólnotą naszej parafii jest Liturgiczna Służba Ołtarza, która dba o piękno oprawy Mszy świętej i innych nabożeństw m.in. podczas Triduum Paschalnego, odpustów i bierzmowań. Naszą grupę tworzy około 40 ministrantów i lektorów w różnym wieku, od szkoły podstawowej po studentów. Jednym z głównych zamierzeń LSO jest rozwój duchowy, poznawanie liturgii, pogłębianie relacji z Bogiem oraz realizacja swojej służby także poza Ołtarzem – w codzienności. W tym celu gromadzimy się na comiesięcznych spotkaniach formacyjnych. Oprócz tego rozwijamy relacje przyjaźni między członkami grupy, przez spotkania integracyjne oraz różnego rodzaju wyjazdy, czy wspólna gra w piłkę.


W naszym kościele parafialnym przy Ołtarzu możemy zobaczyć posługujących jako:

 • ministrant – asysta m.in. podczas przygotowania Ołtarza i dzwonienie,
 • ministrant Słowa Bożego (lektor) – czytanie Słowa Bożego oraz ewentualna pomoc w posłudze ministranta,
 • kandydat – przygotowanie do właściwej posługi poprzez obserwację starszych kolegów.


Patronami Służby Liturgicznej są m.in. św. Stanisław Kostka i św. Dominik Savio.


Opiekunem wspólnoty Liturgicznej Służby Ołtarza w naszej parafii jest ks. wikariusz Paweł Gędźba.


W swoim życiu staramy się kierować poniższymi zasadami:

 1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo wypełnia swe obowiązki Służby Ołtarza.
 2. Ministrant służy Chrystusowi Panu w ludziach.
 3. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
 4. Ministrant pracuje nad swoim charakterem i czuwa nad czystością serca i duszy.
 5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
 6. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.
 7. Ministrant jest dobrym synem i bratem.
 8. Ministrant swoją chrześcijańską postawą wnosi wszędzie prawdziwą radość.
 9. Ministrant przez swoją pilność i sumienność staje się wzorowym przykładem dla innych.
 10. Ministrant, podobnie jak kapłan, stara się być niejako drugim Chrystusem.

Link do strony Duszpasterstwa Służby Liturgicznej Archidiecezji Krakowskiej:  https://diecezja.pl/duszpasterstwo-sluzby-liturgicznej/