top

Siostry Felicjanki

Siostry Felicjanki

Zgromadzenie sióstr Felicjanek jest to żeńskie zgromadzenie zakonne, założone przez błogosławioną Marię Anielę Truszkowską w 1885 roku w Warszawie. Dewizją tego zakonu są słowa: Wszystko przez Serce Maryi na cześć Przenajświętszego Sakramentu.

Głównymi celami tego zgromadzenia jest praca wychowawcza z dziećmi, młodzieżą oraz opieka nad chorymi i ubogimi. Felicjanki zajmują się przede wszystkim religijnym i moralnym wpływem na społeczeństwo, działalnością wychowawczo-oświatową, charytatywną, opiekuńczo-społeczną, a także działalnością misyjną.
W Polsce prowadzą szkoły i przedszkola, domy dla chorych kobiet i dla chorych dzieci, ośrodek socjoterapeutyczny, kuchnię dla studentów i jadłodajnię dla bezdomnych, zajmują się działalnością katechetyczną i misyjną.

Aktualna liczba członków to około 3000 kobiet na terenie m.in. Polski, USA, Kanady, Brazylii i wielu innych państw. W Polsce istnieją trzy prowincje sióstr Felicjanek: warszawska, krakowska oraz przemyska.

W naszej parafii od wielu posługują siostry z zakonu Felicjanek. Obecnie w naszej wspólnocie posługują cztery siostry, pomagając w kościele oraz prowadząc katechezy w szkołach w Kryspinowie oraz w Piekarach.

*** W niedzielę 30 lipca 2023 roku na mszy świętej o godz. 11.30 pożegnaliśmy Siostry Felicjanki kończące posługę w naszej parafii. Po 92 latach dom sióstr został zlikwidowany.

 

Błogosławiona Maria Aniela Truszkowska