top

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej

W naszej parafii posługę przy ołtarzu pełnią również Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej. Są to osoby świeckie, które zostały oddelegowane przez księdza Proboszcza do odbycia rocznego kursu, podczas którego przygotowali się do pomocy kapłanom w udzielaniu komunii świętej. Główne zadanie Nadzwyczajnych Szafarzy polega na regularnym zanoszeniu Najświętszego Sakramentu chorym i cierpiącym. Obowiązkiem każdego z szafarzy jest czynne uczestnictwo raz do roku w rekolekcjach, podczas których poszerzają swoją wiedzę liturgiczną oraz pogłębiają własną wiarę.

Posługa Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej trwa w naszej parafii od 2012 rok – pełnią ją panowie: Marek Buczek, Maciej Poprawa, Stanisław Szewczyk oraz Piotr Karcz.

Patronem Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej jest św. Stanisław Kazimierczyk, u którego wypraszamy wiele łask Bożych dla pełniących tę posługę.

Jeżeli ktoś potrzebowałby, aby któryś z Nadzwyczajnych Szafarzy odwiedzał go z komunią świętą co niedzielę – prosimy wówczas, aby skontaktować się z księżmi.

Link do strony, gdzie można dowiedzieć się więcej na temat działalności szafarzy na terenie naszej Archidiecezji Krakowskiej: https://diecezja.pl/sakramenty/eucharystia/nadzwyczajni-szafarze-komunii-swietej/

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej posługujący w naszej parafii